Aktuality

aktuality

Žiadame rodičov, aby ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE na nasledujúci školský rok podávali až v mesiaci máj, skôr žiadosť nebude prijatá.

 Hudobnú rozprávku uja Ľuba  si deti vypočujú v zmenenom termíne 13.3.2024.

Divadelné predstavenie divadla Cililing - ZLATÁ PRIADKA - si deti pozrú 19.2.2024.

Karneval sa prekladá z dôvodu chorobnosti detí na 1.2.2024.

 Z dôvodu vysokej chorobnosti detí a zamestnancov školy bude MŠ na oboch pracoviskách ZATVORENÁ od 19.1 do 23.1.2024, vrátane. Nástup detí bude v stredu - 24.1.2024.

 Občianske združenie Koľko lásky ďakuje našej MŠ za aktívnu účasť v zbierke pre seniorov v roku 2023 tu

Všetky deti z MŠ pozývame na KARNEVAL, ktorý sa uskutoční 25.1.2024 o 16.00hod v sále KD Valaliky za účasti rodičov. Tešíme sa na spoločnú zábavu.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57