Aktuality

aktuality

 Občianske združenie Koľko lásky ďakuje našej MŠ za aktívnu účasť v zbierke pre seniorov v roku 2023 tu

Všetky deti z MŠ pozývame na KARNEVAL, ktorý sa uskutoční 25.1.2024 o 16.00hod v sále KD Valaliky za účasti rodičov. Tešíme sa na spoločnú zábavu.

Informujeme rodičov, že od 2.1.2024 sa mení kontaktné telefónne číslo vedúcej školskej jedálne. Nové tel.číslo 0902733302

Oznamujeme rodičom, že MŠ bude od 27.12.2023 do 5.1.2024 ZATVORENÁ na oboch pracoviskách. Nástup detí bude 8.1.2024. Kolektív MŠ Vám praje pokojné vianočné sviatky.

Milí rodičia, pozývame Vás na tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia 7.12.2023 o 15.00hod na Hlavnej 57 a 8.12.2023 o 16.00hod na Poľnej 4. Tešíme sa na spoločné tvorenie s Vami a s Vašimi deťmi.

Z dôvodu bezpečnosti a zabezpečenia hygienicky čistého prostredia po rekonštrukčných prácach ostáva MŠ Poľná 4 ZATVORENÁ do 16.11.vrátane. Ďakujeme za pochopenie.

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác bude MŠ na Poľnej 4 ZATVORENÁ v dňoch od 7.11. do 10.11. vrátane. Ďakujeme za pochopenie.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57