Aktuality

aktuality

Pozývame Vás na prvé informatívne stretnutia, ktoré sa uskutočnia v piatok 26.8.2022 o 15.30hod na Hlavnej 57 a o 16.00hod na Poľnej 4.

Oznamujeme rodičom, že nástup detí do materskej školy bude v pondelok 5.9.2022. Veci potrebné do MŠ tu

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa tu. Viac info - sociálna oblasť obce Valaliky.

Oznamujeme rodičom, že od 1.9.2022 nadobudne účinnosť VZN č.3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú uhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Valaliky  viac info

Od 1.7. do 29.7.2022 (vrátane) bude MŠ Poľná 4 otvorená len pre vopred zapísané deti v čase od 6.30 do 16.00 hod. 

Oznamujeme rodičom, že MŠ bude v auguste na oboch pracoviskách zatvorená. V mesiaci júl bude otvorená  MŠ na Poľnej 4 a  budú ju navštevovať len vopred zapísané deti. Záujem o dochádzku dieťaťa v mesiaci júl môžu rodičia zapísať/nahlásiť do 20.6.2022.

1.6. oslava MDD, návšteva HASIČOV (3.6.),  SOKOLIAR TOMÁŠ (6.6.), ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE pri príležitosti Dní obce (10.6.), JUNIÁLES S UJOM ĽUBOM (13.6.),  FARMA SABAČIK pre staršie deti (15.6.), ROZLÚČKOVÉ SLÁVNOSTI 

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57