Vitajte

na internetovej stránke materskej školy, kde nájdete základné

informácie o našej materskej škole, v ktorej objavujeme talent

a nadanie detí, ako jeden z predpokladov pre ich šťastnú budúcnosť.

 
 
 
 
 

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57