O materskej škole

rainbow

Zriaďovateľom materskej školy je obec Valaliky.

Centrálne pracovisko sa nachádza na Poľnej 4 pri Obecnom úrade. Tu má zároveň sídlo aj riaditeľka MŠ. Pracovisko má päť tried. Pracovisko je v slepej uličke mimo akéhokoľvek dopravného ruchu, je tiché a mimoriadne vhodné pre pokojný pobyt detí v zariadení. Má veľký dvor, ktorý je  využívaný na pobyt detí vonku celoročne. Triedy sú veľké, s oddelenými spálňami, čo dáva dobré predpoklady pre nerušenú výučbu aj hru detí počas ich pobytu v materskej škole. 

Elokované pracovisko pre  dve triedy je situované na Hlavnej 57, Valaliky na hlavnom ťahu Košice – Čaňa, priamo pri hlavnej ceste v časti Buzice. Pracovisko poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov, vrátene detí s odloženou školskou dochádzkou. Prostredie školy a  jej umiestnenie v budove evokujúcej rodinný dom vytvára pre deti atmosféru pobytu doma. Túto skutočnosť zvýrazňuje veľký dvor s trávnikom, vhodný pre pobyt a hry detí vonku.

 Vybavenie tried je postupne modernizované, každá trieda je vybavená interaktívnou tabuľou.

 Deťom na oboch pracoviskách poskytujeme:

  • citlivý, rodičovský prístup k deťom,
  • stravovanie pre všetky deti s estetickým stolovaním,
  • výučbu a hry vo veľkých pekných triedach,
  • krúžok anglického jazyka,
  • toto všetko pri samozrejmej aplikácii najnovších pedagogických postupov...

 Materská škola je zapojená do:

- projektu MÚDRE HRANIE,

- recyklačného projektu RECYKLOHRY,

- do detského vzdelávacieho projektu FILIPOVI KAMARÁTI,

- do prírodovednej súťaže LaBáK,

- do projektu ADOPTUJ KRAVIČKU,

- do online kampane ZATOČ S ODPADOM.

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57