Aktuality

aktuality

Milí rodičia, pozývame Vás na tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia 7.12.2023 o 15.00hod na Hlavnej 57 a 8.12.2023 o 16.00hod na Poľnej 4. Tešíme sa na spoločné tvorenie s Vami a s Vašimi deťmi.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57