Aktuality

aktuality

Oznamujeme rodičom, že rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ budú zasielané elektronicky. Žiadame rodičov, aby si aktivovali elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk viac.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57