Aktuality

aktuality

Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude na oboch zariadeniach počas mesiacov júl a august nepretržite prerušená z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác. Za pochopenie ďakujeme.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57