Aktuality

aktuality

Deti, ktoré v tomto školskom roku plnia povinné predprimárne vzdelávanie, navštívia starších kamarátov v ZŠ Valaliky 1. a 2. marca.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57