Aktuality

aktuality

S dravými vtákmi sa oboznámia deti v piatok 24.5.2024

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57