Aktuality

aktuality

Od 1.7. do 29.7.2022 (vrátane) bude MŠ Poľná 4 otvorená len pre vopred zapísané deti v čase od 6.30 do 16.00 hod. 

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57