Aktuality

aktuality

Oznamujeme rodičom, že rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ budú zasielané elektronicky. Žiadame rodičov, aby si aktivovali elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk viac.

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude v mesiaci júl prevádzka MŠ na elokovanom pracovisku v obmedzenom režime. Bližšie informácie na nástenkách.

Oznamujeme rodičom, že prevádzka MŠ bude na oboch zariadeniach počas mesiacov júl a august nepretržite prerušená z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác. Za pochopenie ďakujeme.

Zápis detí do materskej školy sa uskutoční prvý májový týždeň viac info

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu sanitačného dňa v školskej jedálni bude dňa 6.4.2023 MŠ ZATVORENÁ na oboch pracoviskách. Nástup detí bude v utorok 11.4.2023.

Koncoročné fotenie detí bude 26.4.2023 na Hlavnej 57 a 27.4.2023 na Poľnej 4. Bližšie informácie nájdete na nástenkách v jednotlivých triedach.

Hudobnú rozprávku uja Ľuba o Šípkovej Ruženke si deti vypočujú 27.3.2023.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57