Aktuality

aktuality

Oznamujeme rodičom, že MŠ bude dňa 4.2.2022 z dôvodu rekonštrukčných prác v školskej jedálni ZATVORENÁ na oboch pracoviskách. Ďakujeme za porozumenie.

Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí v materskej škole počas pandémie ochorenia COVID-19 tu

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY viac         

           

 

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57