Aktuality

aktuality

Hudobnú rozprávku uja Ľuba - ZVIERATKÁ NA DVORE - si deti vypočujú 11.5.2022. Vstupné 2,0 eur.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57