Aktuality

aktuality

Usmernenie k ospravedlňovaniu neprítomnosti detí v materskej škole počas pandémie ochorenia COVID-19 tu

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57