Aktuality

aktuality

Oznamujeme rodičom, že z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác bude MŠ na Poľnej 4 ZATVORENÁ v dňoch od 7.11. do 10.11. vrátane. Ďakujeme za pochopenie.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57