Aktuality

aktuality

V rámci Dňa ľudovej rozprávky navštívia staršie deti MŠ Obecnú knižnicu vo Valalikoch v pondelok 13.3.2023 a spolu so seniormi našej obce sa vyberú Za Dobšinským do rozprávky.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57