Aktuality

aktuality

Milí rodičia, pozývame Vás  na VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE 1.12. 2022 o 15.30hod. na Hlavnej 57 a 2.12.2022 o 16.00hod. na Poľnej 4. Tešíme sa na spoločné tvorenie :).

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57