Aktuality

aktuality

Oznamujeme rodičom, že v čase od 23.12.2022 do 7.1.2023 bude MŠ ZATVORENÁ na oboch pracoviskách. Nástup detí bude 9.1.2023. Kolektív MŠ Vám praje príjemné vianočné sviatky.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57