Aktuality

aktuality

Vianočné fotenie detí bude 7.10.2022 na Poľnej 4 a 10.10.2022 na Hlavnej 57. 

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57