Aktuality

aktuality

Hudobnú rozprávku uja Ľuba - O šikovnom krajčírikovi - si deti vypočujú 28.9.2022.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57