Aktuality

aktuality

Oznamujeme rodičom, že MŠ bude v auguste na oboch pracoviskách zatvorená. V mesiaci júl bude otvorená  MŠ na Poľnej 4 a  budú ju navštevovať len vopred zapísané deti. Záujem o dochádzku dieťaťa v mesiaci júl môžu rodičia zapísať/nahlásiť do 20.6.2022.

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57