Aktuality

aktuality

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 tu

O nás

...hľadať v dieťati nadanie je pre jeho šťastnú  budúcnosť nenahraditeľné....

Materská škola Valaliky, Poľná 4 s elokovaným pracoviskom Hlavná 57